Hoe kun je vast sparen voor pensioen?

man in black jacket wearing black headphones
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Ben je via je werkgever opgenomen in de collectieve pensioenregeling? Of is er een vrijwillige deelname, waarbij je ook maandelijks een bijdrage levert voor je pensioenopbouw. Er zijn verschillende manieren om je pensioen op te bouwen. Vaak gebeurt dat via een vaste regeling, waarbij je jaarlijks een overzicht krijgt van de verwachte pensioenopbouw op je pensioengerechtigde leeftijd. Als je denkt dat daar nog wat aanvulling wenselijk is, kun je ervoor kiezen om te sparen voor pensioen.

Sparen voor pensioen voor werknemers en zelfstandigen

Niet iedere werkgever in Nederland valt onder een verplichte pensioenregeling. Dat betekent dat je dus ook niet in alle gevallen pensioen opbouwt als werknemer. Ook als je ZZP-er bent, moet je voor je eigen aanvullende pensioen naast de AOW-uitkering zorgen. In de meest ideale situatie ga je daar zo vroeg mogelijk over nadenken. Want hoe eerder je gaat sparen voor pensioen, hoe hoger het rendement op de langere termijn kan zijn. Een extra voordeel van zelf sparen voor je pensioen is dat het je ook nog belastingvoordeel oplevert. Je rekent namelijk pas fiscaal af op het moment van de uitkering, de inleg is dus niet belast en de uiteindelijke uitkering wordt als inkomen gezien. 

Hoe kun je sparen voor pensioen?

Er zijn verschillende manieren om voor je pensioen te sparen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld maandelijks een bedrag op een spaarrekening zetten. Het nadeel hiervan is dat, bij een lage rentevergoeding, de opbouw van je spaarkapitaal vrij langzaam kan gaan. Een andere optie is om het geld dat je over hebt om te sparen voor pensioen, gaat beleggen. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt bij een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afsluiten en kiezen voor een vorm waarbij je inleg veilig belegd wordt in een mixfonds van veilige aandelen en obligaties. Je kunt er ook voor kiezen om zelf te beleggen, maar het is raadzaam om dit alleen te doen als je genoeg verstand hebt van zaken en je bewust bent van de risico’s die je daarbij loopt. 

Het voordeel van sparen voor je pensioen via een verzekeringsoplossing

Zet je je spaargeld op een gewone spaarrekening, dan loop je het risico dat je in de verleiding komt om tussendoor geld op te nemen. Bijvoorbeeld als je de wasmachine moet vervangen. Daarnaast is het fiscaal minder aantrekkelijk omdat het geld dat je spaart, fiscaal als vermogen wordt gezien. Kies je voor een verzekeringsoplossing, dan is de opbouw van het kapitaal niet belast, alleen de uitkering wordt belast. Bovendien is het niet toegestaan om het geld tussendoor, of aan het einde van de looptijd, in een keer op te nemen. Je bent dus eigenlijk verzekerd van een maandelijkse aanvulling op je inkomen, voor de periode na je pensionering. Deze uitkering kan levenslang zijn of voor een kortere periode. Deze keuze maak je zelf, afhankelijk van het besteedbaar inkomen dat je na je pensioendatum wilt hebben. 

Wil je weten of je inderdaad een aanvulling op je huidige pensioenopbouw kunt gebruiken en of het dus verstandig is om na te denken over sparen voor je pensioen? Kijk dan in de Pensioenchecker hoe jouw pensioenindicatie eruit ziet, zodat je tijdig actie kunt ondernemen voor een aanvulling op je basisregeling.

Vorig artikel

Zo kom je gegarandeerd in de kerstsfeer dit jaar

Volgend artikel

4 tips voor het vergelijken van zorgverzekeringen

Meer van Blog